Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Beslut & dokument

Beslut & dokument

På de här sidorna hittar du bland annat förteckning över diarieförda dokument, ärendelistor och protokoll.

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar upprätthålls.

Därför för kommunen ett register, diarium, över de allmänna handlingar som finns hos kommunen.

Test - MIRROR-web01