Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Beslut & dokument

Beslut & dokument

Här kan du ta del av Överkalix kommunfullmäktiges ärendelistor och protokoll.

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar upprätthålls.

Därför för kommunen ett register, diarium, över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Kontakta kommunen om du vill ta del av handlingar som finns i diariet.

Offentliga protokoll

När kommunens protokoll är justerade blir de allmänna handlingar och oftast offentliga. Protokollen publiceras utifrån kraven på sekretess och personuppgiftslagen (PuL).

Vissa protokoll eller delar av protokoll skyddas av sekretesslagen och läggs därför inte ut på hemsidan. 

Är du intresserad av beslutsunderlagen till protokollen - ta kontakt med kommunkansliet eller någon sekreterare, 0926 - 740 00 (vx). 

Protokoll

Test - MIRROR-web01