Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anslagstavla

Anslagstavla

På den digitala anslagstavlan anslås tillkännagivanden, delegationsbeslut, ärendelistor och justerade protokoll från nämnder och styrelser, m.m.

Br Isaksson har ansökt om täktverksamhet.
Handlingarna finns att syna på Bygg- och miljökontoret.

--------------

Aktförvaring ansökan tillstånd till täkt.pdf

Kungörelse överklagat Kf-beslut.pdf

Mottagningstid överförmyndaren i Överkalix kommun 2017.pdf 

Förordnade notarius publicus i Haparanda kommun fr o m 2014-12-08.pdf 

Sammanträdestider Kommunfullmäktige år 2019.pdf 


Anslag och protokoll från styrelser och nämnder

Anslag

Valnämndens protokoll 2019-02-07 § 1-15
Anslås under tiden 2019-02-20 - 2019-03-14

Allmänna utskottets protokoll 2019-02-20 § 30
Anslås under tiden 2019-02-20 - 2019-03-15

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 2-33
Anslås under tiden 2019-02-14 - 2019-03-06

Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2019-02-06
Anslås under tiden 2019-02-12 - 2019-03-05

Allmänna utskottets protokoll 2019-02-11 § 29
Anslås under tiden 2019-02-11 - 2019-03-05

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 1
Anslås under tiden 2019-02-11 - 2019-03-05

Sociala omsorgsutskottets protokoll 2019-01-24 § 1-17
Anslås under tiden 2019-01-29 - 2019-02-25

Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-02-07 § 1
Anslås under tiden 2019-02-18 - 2019-03-12

Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-02-07 §§ 2-20
Anslås under tiden 2019-02-15 - 2019-03-09 

 

Länkar till samtliga tillgängliga protokoll hittar du längre ner på sidan. 

Så här gör du för att överklaga ett beslut 

Protokoll

Test - MIRROR-web01