Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Aktuellt i politiken

Aktuellt i politiken

Här får du information om aktuella politiska beslut och händelser i kommunen. 

Kommunens verksamhet bygger på demokrati och insyn.  Du kan exempelvis besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten om du vill ta del av den debatt som förs och de beslut som tas.

Via denna sida kommer du också att kunna ta del av sådant som är aktuellt i politiken som korta referat eller som länkar till information.

Kommunfullmäktige 2015-06-22

Sverges kommuner och landsting, SKL, har gjort en genomlysning av Överkalix kommuns ekonomi. Via länken har du möjlighet att lyssna på kommunfullmäktigemötet och redovisningen SKL.

 Länk till Överkalix Folkradio 

SKL Analys.pdf

Test - MIRROR-web01