Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Radon

Radon

Grundämnet radium finns, mer eller mindre koncentrerat, överallt i naturen. När det sönderfaller bildas den lukt-, färg- och smaklösa gasen radon. Gasen sönderfaller i sin tur till så kallade radondöttrar, som kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar i luften.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Blå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, avger mer radon än andra byggnadsmaterial.

Radon i dricksvattnet drabbar främst dem som har egna brunnar.

Radonhalt

Radonhalten i byggnader får inte överstiga 200 Bq/m3 inomhusluft. Det enda sättet att kontrollera radonhalten är att mäta. Kostnaden för denna mätning bekostas av fastighetsägaren själv. Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren/hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen som svarar för mätningar och ev. bidragsansökningar.

Hälsoeffekter

När vi andas in radonhaltig luft kan det leda till cellförändringar som kan utvecklas till lungcancer. Statens strålskyddsinstitut bedömer att radon i bostäder orsakar 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De flesta som drabbas är rökare.

För mer information om mätning och sanering av radon i inomhusluft:

Test - MIRROR-web01