Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Matförgiftning och klagomål

Matförgiftning och klagomål

Det är viktigt att misstankar om matförgiftning meddelas kommunen. En snabb anmälan kan förhindra att andra blir sjuka.

Lämna klagomål

Om du vill lämna ett klagomål på livsmedelshantering, rengöring etc. i en restaurang, butik eller annan livsmedelsverksamhet så kan du kontakta bygg- och miljökontoret.
Om du köpt en vara som är dålig så bör du i första hand kontakta butiken eller tillverkaren. Om du inte är nöjd med bemötandet du får, kontakta oss. För att underlätta vår utredning är det bra om du kan ge följande information: 

• Inköpsställe
• Inköpsdatum
• Produktens namn, tillverkare, hållbarhetsdatum eller så kallat batchnummer.

Misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad kontakta kommunen snarast på 0926-740 00 så blir du kopplad till en livsmedelshandläggare. Det är viktigt att du så tidigt som möjligt anmäler misstanken om matförgiftning, ju snabbare vi får in din anmälan desto större möjlighet har vi att utreda vad som kan ha varit orsaken och förhindra att fler blir drabbade.

För att vi ska kunna göra en utredning kan vi be dig svara på följande frågor:

• Var och när ägde måltiden rum?
• Vad åt och drack du?
• När började symptomen?
• Vilka var symptomen och hur länge pågick de?
• Vad åt de andra i ditt sällskap? Blev de sjuka?
• Minns du något avvikande, t.ex. om mat som borde varit riktigt kall eller varm istället serverades ljummen, eller om mat som borde varit genomstekt inte var det?
• Har du varit i kontakt med sjukvården?
• Har du varit i kontakt med verksamheten där du åt?
• Har du någon allergi, matöverkänslighet eller matintolerans?
• Vad du ätit det senaste dygnet?
• Har du varit i kontakt med någon den närmaste tiden som varit sjuk?


Om du har frågor som rör smittskydd kan du kontakta Smittskyddsenheten i Norrbotten på telefonnummer 0920-28 36 16.

Test - MIRROR-web01