Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Livsmedel

Livsmedel

Här hittar du information om vad som gäller för dig som vill starta upp ett livsmedelsföretag. Du hittar även information om vad du ska göra om du misstänker att du blivit matförgiftad på en restaurang, av en vara eller liknande.

Livsmedelshantering utanför privat hushåll omfattas i de flesta fall av livsmedelslagstiftningen. Det är verksamhetsutövarens ansvar att känna till det regelverk som finns och vad hen bör göra för att nå upp till lagstiftningens krav. Livsmedelslagstiftningens syfte är att skydda konsumenterna och att säkerställa att de får korrekt information om maten de serveras. Det finns både grundläggande lagstiftning som gäller för alla livsmedel, och mer specifika regler inom vissa områden.

De verksamheter som är registrerade hos kommunen ska kontrolleras regelbundet av kommunens tillsynsmyndighet. I Överkalix kommun är det bygg- och miljönämnden som utför sådan tillsyn. Hur ofta du som företagare får tillsyn beror på storleken på verksamheten och hur stora livsmedelsrisker det finns inom företaget.  

Starta nytt eller ta över ett livsmedelsföretag

Ett företag som kommer att hantera och servera livsmedel är skyldiga att registrera sin verksamhet hos kommunen. Detsamma gäller om det sker större förändringar i organisationen, till exempel om verksamheten byter ägare eller byter organisationsnummer. Alla verksamheter ska dock inte registreras hos kommunen, utan primärproducenter ska registreras hos Länsstyrelsen och så kallade 853-anläggningar ska godkännas av Livsmedelsverket. 853-anläggningar kan till exempel vara mejerier, slakterier och fiskproducenter. 

Två veckor efter att du gjort din anmälan får du starta din verksamhet om inte miljökontoret meddelat något annat innan dess. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill bedriva livsmedelsverksamhet. Blanketterna för registrering finner ni längre ned på sidan.

Misstänkt matförgiftning

Om du som konsument misstänker att du eller någon i din närhet drabbats av matförgiftning efter ett besök på en restaurang, ett café eller liknande, bör du genast kontakta kommunen. Efter en inkommen anmälan kommer vi att göra en utredning. En snabb anmälan kan förhindra att andra blir sjuka. För att anmäla en misstänkt matförgiftning kan ni ringa in till växeln på 0926-740 00. Läs mer här för ytterligare information om hur du anmäler misstänkt matförgiftning. 

Dricksvatten

Allt dricksvatten som används i en livsmedelsverksamhet ska komma från en registrerad dricksvattentäkt. Om ni inte har kommunalt vatten i verksamheten utan tar vatten från en egen vattentäkt ska den vattentäkten därför anmälas till kommunen. Ni registrerar er dricksvattenanläggning genom att fylla i blanketten "Anmälan om dricksvattenanläggning". 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01