Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Slamtömning

Slamtömning

Tömning av enskilda avloppsanläggningar.

Under sommaren kommer Bergströms Maskin och Transporttjänst att utföra slamtömningen av enskilda avloppsanläggningar åt Överkalix kommun och vi vill därför informera er om vad som gäller inför det arbetet.

 • Slambilen skall kunna köra fram till fem meter från er avloppsanläggning.
  För att bilen ska ta sig fram måste vägen vara 3,5 meter bred. Träd, grenar eller andra hinder i höjdled får inte finnas lägre än 4,5 meter.
  Iordningställ och märk ut vilken väg ni vill att slambilen skall köra till er brunn, det är på ert ansvar att vägen håller för slambilen.  
 • Om bilen inte kan, eller av någon anledning inte får, köra fram till fem meter från brunnen och entreprenören måste förlänga slangen för att kunna genomföra tömningen debiteras ni med 150 kronor extra för varje fem meter som slangen måste skarvas.  
 • Brunnen skall tydligt märkas ut , till exempel med en ” vimpel ”så att entreprenören lätt hittar brunnen.  
 • Brunnslocket skall vara fritt från hinder såsom blomlådor etc.  
 • Ordinarie tömning innebär att er brunn töms årligen vid det tillfälle som entreprenören kör sin tömningstur i er by.
  Om ni vill förändra något i er tömning eller ansluta er till den ordinarie tömningslistan skall ni kontakta Överkalix kommun, tel vxl 0926-740 00  
 • Extra tömning innebär att ni vill ha tömning vid annat tillfälle än vid ordinarie tömningstillfälle. Alla tömningar som inte är inplanerade i ordinarie tömningstur räknas som extra tömning.
  Om ni har behov av extra tömning skall ni kontakta Överkalix kommun, tel vxl 0926-740 00  
 • Akut tömning innebär att ni av någon anledning omgående måste få tömning utförd. Akut tömning beställs hos Överkalix kommun, tel vxl 0926-740 00 (eller utanför ordinarie kontorstid direkt via entreprenören på tel 070-318 13 18)
  Akut tömning faktureras av kommunen enligt särskild taxa.  

Slamtömning hos enskilda hushåll omfattas av det kommunala renhållningsmonopolet, vilket innebär att slamtömning enligt lag skall skötas av kommunen eller genom av kommunen anlitad entreprenör. 

Registrerade företag och verksamheter omfattas också av detta enl.15 kap 3§ i miljöbalken Hushållsavfall:

Avfall som kommer från hushåll (exempelvis sopor, latrin och slam) samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
Därmed jämförligt avfall: avfall som uppkommer som direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning (prop. 1997/98:45 del 2 )

 • Att tänka på : Som ägare eller nyttjanderättshavare har du ansvar för att se till att anläggningen inte medför risk för ohälsa för dem som t ex arbetar med slamsugning av slamskiljare och brunnar.
  Arbetsmiljöverkets bestämmelser säger att arbetstagare inte bör lyfta mer än 15-20 kg. Ett brunnslock i betong som slamtömmare handskas med väger ofta mellan 70-200 kg. Risken för arbetsskador är under dessa förhållanden är överhängande. Därför bör avloppsanläggningar inte ha tunga betonglock.
  Har ni ett brunnslock tyngre än 25 kg eller ett betonglock med diameter överstigande 600 mm bör detta bytas till ett lättare lock.

Tömningen planeras enligt följande preliminära tidplan och sträckning.
Observera att denna tidplan är preliminär och kan komma att förändras:

 • Juni: Tallvik, Furunäs, Hällan, Kangis, V Stråkan, V Rödupp, V Ansvar, Vallsjärv, Jockfall  
 • Juli: Ö Ansvar, Granberget, Mjölaskatan, Lillselet, Ö Rödupp, Ö Stråkan, Nybyn, Posjärv  
 • Aug: Samtliga byar längs "västbyggarvägen”, Kälvudden, Boheden, Hultet, Vislakt, Heden, Landet, Svedjan, Gyljeheden, Gyljen, Pjäran, M Sandsjärv, N Sandsjärv, Tvärån, Lansån, Krokfors, Naisheden, Naisjärv.  
 • Sept: Lomträsk, Miekojärvi, Pojmis, Allsån, Allsjärv, Ertsjärv, Y Lansjärv, Lillsund, Valheden, Lansjärv, Storsund, Stubblandet, Sanningslandet, Ängesån
 • Sept/okt: Kypasjärv, Kilisjärv, Svartträsk/svartberget, Ytterlinningen, Orrfors, Mjöträsk, Byträsk, Svartbyn, V Svartbyn

Med hälsningar om en trevlig sommar!

Överkalix Kommun, Tekniska avdelningen                                                
Bergströms Maskin och Transporttjänst

Test - MIRROR-web01