Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Parker och lek

Parker och lek

Kommunen ansvarar för skötsel av många av de parker, både med och utan lekredskap, som finns i tätorten. 

En del av kommunens parker pryds av statyer och/eller minnesmärken som står ute året om. Under sommaren dekoreras parker och allmän utomhusmiljö med planteringar av olika slag. Det kan vara rabatter på marken, i lådor eller i krukor. 

Lekparkerna finns i närheten av skolor och förskolor. De fasta lekredskap som är uppställda ses över varje år, och byts ut eller lagas om något är trasigt.

Alla har rätt att vistas i parkerna. Visa hänsyn mot andra, skräpa inte ner och gör inte upp eld annat än om det finns en speciell grillplats. Du får inte heller plocka av de planterade blommorna eller bryta av kvistar från träd. 

Om någon av parkerna hyrs ut för ett evenemang så kan området hägnas in och arrangören har rätt att ta betalt för inträde. Detta för att täcka sina kostnader och för att en del av de tillstånd som behövs kräver kontroll av hur många som släpps in. Speciellt viktigt är detta om alkohol serveras på området. 

Test - MIRROR-web01