Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kulturstipendium

Kulturstipendium

Kulturstipendium delas ut vartannat år, till olika personer och föreningar. Det är Barn- och utbildningsnämnden som delar ut stipendiet.

Kulturstipendium

Framstående kulturpersonligheter och föreningar har sedan 1987 fått motta kommunens kulturstipendium:

1987 Bengt Pohjanen

1988 Vifast Björklund

1989 Överkalix Konstgille

1990 Bengt Andersson

1991 Stefan Pettersson

1992 Siv Cedering

1993 Lars Andersson och Anders Hällström

1994 Nils Nilsson och Malin Carlsson

1995 Åke Sköld och Olof Hederyd

1996 Överkalix Kyrkokör

1997 Evert Johansson

1998 Inget stipendium utdelas - fonderas till nästa år

1999 En3 Teatergrupp/Överkalix Teaterförening

2000 Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2001 Leif Johansson

2002 Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2003 Urban Karlsson/Grupp Överkalix-målet

2004 Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2005 Överkalix Hembygdsgille

2006 Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2007 Bosse Johansson

2008 Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2009 Roland Andersson

2010 Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2011 Thord Nilsson och Lina Stoltz

2012 Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2013 Anneli Nilsson

2014 Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

Test - MIRROR-web01