Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kulturstipendium

Kulturstipendium

Kulturstipendium delas ut vartannat år, till olika personer och föreningar. Det är Barn- och utbildningsutskottet som delar ut stipendiet.

Kulturstipendium

Barn- och utbildningsutskottet i Överkalix kommun kommer att, vid sammanträde 2019-06-11, utse mottagare av kulturstipendium år 2019.

Kriterierna lyder: 

Stipendiet delas ut till utövare och/ eller främjare av verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater eller inom annat kulturellt område i folkbildande syfte. Stipendiatet utdelas till enskild utövare eller grupp som är verksam i, har verkat eller vars produktion kan knytas till Överkalix.

Kulturstipendiet uppgår till 6.000 kr.

Du har nu möjlighet att föreslå kandidat/ kandidaater till 2019 års kulturstipendium. Förslag med motivering, tydligt märkt "Kulturstipendium", lämnas in senast 2019-05-31 till Överkalix Bibliotek. 

biblioteket@overkalix.se

eller:

Överkalix Bibliotek
Skolgatan 8
956 81 Överkalix

 

Kulturstipendium - personer och föreningar

Framstående kulturpersonligheter och föreningar har sedan 1987 fått motta kommunens kulturstipendium:

1987 - Bengt Pohjanen

1988 - Vifast Björklund

1989 - Överkalix Konstgille

1990 - Bengt Andersson

1991 - Stefan Pettersson

1992 - Siv Cedering

1993 - Lars Andersson och Anders Hällström

1994 - Nils Nilsson och Malin Carlsson

1995 - Åke Sköld och Olof Hederyd

1996 - Överkalix Kyrkokör

1997 - Evert Johansson

1998 - Inget stipendium utdelas - fonderas till nästa år

1999 - En3 Teatergrupp/Överkalix Teaterförening

2000 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2001 - Leif Johansson

2002 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2003 - Urban Karlsson/Grupp Överkalix-målet

2004 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2005 - Överkalix Hembygdsgille

2006 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2007 - Bosse Johansson

2008 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2009 - Roland Andersson

2010 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2011 - Thord Nilsson och Lina Stoltz

2012 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2013 - Anneli Nilsson

2014 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år 

2015 - Holger Larsson/ Holgers Traktormuseum

2016 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2017 - Solveig Nordmark 

2018 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

 

Kulturstipendium - ungdomar

Kulturstipendium för ungdomar började delas ut 2013, retroaktivt för verksamhet som pågått under året innan.

2012 - 

2013 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2014 - 

2015 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2016 - Kulturstipendium för ungdomar delades ut i enskilda delar till Matilda Persson (sång), Axel Bergström (gitarrspel) och Emma Johansson (bild och form)

2017 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år 

2018 - 

Test - MIRROR-web01