Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Föreningar som är aktiva i Överkalix har möjlighet att söka föreningsbidrag.

Föreningsbidrag

Kommunstyrelsen i Överkalix kommun har i § 64, 2017-09-11, Dnr: 626-2017 beslutat att årligen avsätta 40.000 kronor till föreningsstöd för föreningar samt att fastställa följande reglemente för föreningsbidrag. 

Kriterier:

  • Föreningen skall bedriva sin verksamhet i och ha huvuddelen av sina medlemmar i Överkalix kommun
  • Föreningen skall ha varit verksam i minst ett år
  • Föreningen skall ha valt styrelse och antagit stadgar godkända av riksorganisation eller Överkalix kommun
  • Föreningen skall ge flickor och pojkar samt kvinnor och män möjlighet att bedriva verksamhet på lika villkor
  • Föreningen skall främja barn och ungdomars medverkan

Ansökan

Skall lämnas in senast den 13 april och innehålla:

  • Föreningsuppgifter (namn, adress, bank-/plusgiro, kontaktperson)
  • Hur mycket och till vad föreningsbidrag söks
  • Verksamhetsberättelse för det gångna året med ekonomisk rapport
  • Verksamhetsplan där ovan redovisade kriterier omfattas
  • Budget för kommande verksamhetsår

Ansökan skickas in per post under adress:

Överkalix kommun
Kommunstyrelsen
956 81 ÖVERKALIX

eller per e-post: kommun@overkalix.se

Kommunstyrelsen beslutar senast 30 april om vilka ansökningar om föreningsbidrag som kommer att beviljas.

Överkalix kommun
Kommunstyrelsen

Test - MIRROR-web01