Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föreningspengen

Föreningspengen

Föreningar som är aktiva i Överkalix har möjlighet att söka föreningspengen.

Föreningspengen

Planerar er förening en aktivitet, en upprustning av föreningslokalen eller den lokala miljön, ett inköp eller något annat som är bra för era medlemmar, byn eller allmänheten?

Sök då Föreningspengen!

Föreningspengen innebär att Överkalix kommun under 2019 kommer att betala ut bidrag till 12 föreningar med 5.000 kr vardera.

Föreningspengen söker ni senast den 15 maj 2019. Ansökan skall innehålla:

  • varför ni ansöker om bidraget
  • till vilket konto ni vill ha bidraget utbetalt 

Ansökan, tydligt märkt "Föreningspengen", gör ni per e-post till: kommun@overkalix.se

Föreningspengen betalas ut i juni månad, efter beslut i kommunstyrelsen den 10 juni.

Överkalix kommun
Kommunstyrelsen

Test - MIRROR-web01