Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föreningarnas hus

Föreningarnas hus

Föreningarnas hus erbjuder lokaler för föreningar i före detta elevhemmet/ gymnasieskolans lokaler, med besöksadress Skolgatan 4.

Föreningarnas hus - Etapp 1 

Föreningarnas hus – Etapp 1 finns sedan oktober 2017 i före detta elevhemmets/ gymnasieskolans lokaler, med besöksadress Skolgatan 4.

I Föreningarnas hus – Etapp 1 erbjuds kontor, studierum, mötesrum, grupprum och förråd till de organisationer som uppbär kommunalt hyresbidrag och till föreningar/ organisationer där kommunen är skyldig att tillhandahålla lokaler.

Hyresgäster är för närvarande Civilförsvarsförbundet, Lärarförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Överkalix IF. Vidare har Träffpunkten sin lokal och SPF samt PRO sina vävstugor på nedre plan.

Föreningarnas hus - Etapp 2 

Föreningarnas hus – Etapp 2, som finns i norra delen av Föreningarnas hus, har tagits i bruk under andra halvåret 2018. Hyresgäster får, förutom kontorsrum om 16 kvm, tillgång till fikarum och mindre mötesrum i den nedre korridoren. Av totalt sex kontorsutrymmen är ett uthyrt till Överkalix Ridklubb och fem är lediga för uthyrning.

Prioritering av hyresgäster i Etapp 2 är föreningar med inriktning mot verksamhet för barn och ungdom. 

Lediga lokaler

För information om lediga lokaler och hyresnivåer i Föreningarnas hus, kontakta fastighetschef  Per Larsson, Överkalix kommun. 

Telefon: 0926-740 32, e-post: per.larsson@overkalix.se  

Test - MIRROR-web01