Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föreningarnas hus

Föreningarnas hus

Föreningarnas hus erbjuder lokaler för föreningar i före detta elevhemmet/gymnasieskolans lokaler med besöksadress Skolgatan 4.

Föreningarnas hus – Etapp 1. Togs i bruk i oktober 2017. Här erbjuds kontor, studierum, mötesrum, grupprum och förråd till de organisationer som uppbär kommunalt hyresbidrag och till föreningar/organisationer där kommunen är skyldig att tillhandahålla lokaler.

Föreningarnas hus – Etapp 2. Finns i norra delen av föreningarnas hus och togs i bruk under andra halvåret 2018. Hyresgäster får förutom ett kontorsrum om 16 kvm tillgång till fikarum och mindre mötesrum i den nedre korridoren.

Prioritering av hyresgäster i Etapp 2 är föreningar med inriktning mot verksamhet för barn och ungdom.

För information om lediga lokaler och hyresnivåer i Föreningarnas hus,

kontakta: Per Larsson, fastighetschef Överkalix kommun.

Tel: 0926-74032, mail: per.larsson@overkalix.se

Test - MIRROR-web01