Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Vatten & avlopp

Vatten & avlopp

Det kommunala vattennätet levererar endast det bästa vatten till dig som kund. Överkalix kommun levererar ca 1100 kubik per dygn från våra naturvattentäkter.

Oavsett om du vill koppla in dig på det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA-nätet) eller har frågor gällande egen brunn och enskilt avlopp hittar du svaren här.

Det är även här du gör felanmälan för kommunalt vatten och avlopp

Söker du information om enskilda avlopp finns det under Miljöavdelning/Enskilt avlopp

Om du är ansluten till kommunalt vatten och avlopp

Tänk på det här om du får problem med ditt avlopp:

Du har själv ansvaret för dina va-ledningar fram till förbindelsepunkten, den s.k. ”servis-ledningen”, och den är oftast i anslutning till din fastighetsgräns. Det innebär att du själv ansvarar för alla arbeten och kostnader för den delen av va-installationen. Det är först utanför förbindelsepunkten som kommunens ansvar tar vid.

 

 

Om du får stock i avloppet ska du själv först kontrollera om stocket är i din servisledning. Du kan till exempel ringa till spolbilen och be dem komma och rengöra din ledning. Om felet är i din servisledning bekostar du spolningen, och om felet är utanför förbindelsepunkten meddelar spolbilen det till kommunen, som då står för kostnaden.

Om du får stock i avloppet och behöver hjälp kan du ringa till en rörfirma eller direkt till spolbilen. De hjälper dig till rätta!

Överkalix kommun
VA-avdelningen

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01