Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Hundlatriner

Hundlatriner

Som hundägare är det alltid ditt ansvar, för allas trevnad, att plocka upp efter din hund.

På alla offentliga platser där folk vistas ska föroreningar skyndsamt plockas bort. Det gäller till exempel:

  • gång- respektive cykelbanor
  • gator och torg
  • anlagda parker där allmänheten har tillträde
  • iordningställda friluftsbadplatser
  • infarter till bostäder

Hundbajs kan sprida sjukdomar till andra hundar, det kan dra tiill sig flugor, och är aldrig trevligt att få på skor och kläder.

För att underlätta hanteringen av den använda hundbajspåsen finns därför hundlatriner placerade på flera olika platser inom centralorten och på Tallvik, enligt kartan nedan.

Hundlatriner Överkalix karta.pdf 

Om du vill veta mer om vad som gäller kan du läsa på miljöavdelningens sida om husdjur.

Test - MIRROR-web01