Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Nya trafikföreskrifter

Nya trafikföreskrifter

Bygg- och miljönämnden, tillika trafiknämnd, har den 11 juni 2015 § 13 beslutat om nya trafikföreskrifter i Överkalix. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2015:

 • På Storgatan råder generellt parkeringsförbud, förutom på markerade parkeringsplatser. På markerade parkeringsplatser får fordon parkeras under högst fyra timmar i följd. 
 • På Anna Vikmans väg, Björkvägen och Hantverkargatan får fordon inte parkeras. 
 • På Nygatan, sträckan korsningen Nygatan/Norra Kyrkogatan till korsningen Nygatan/Villagatan, får fordon inte parkeras. 
 • På Villagatan, sträckan korsningen Villagatan/Nygatan och västerut till kurvan efter infarten till Brännagården, får fordon inte parkeras. 
 • På Villagatan, norra sidan, från korsningen Villagatan/Storgatan och 65 meter västerut, får fordon inte parkeras. 
 • På ”Torget” får fordon parkeras under högst fyra timmar i följd.
  På plats med skylt ”Räddningstjänst” får endast Räddningstjänstens fordon parkeras.
  På platser med skylt ”Reserverad Tillstånd erfordras” får endast fordon med av Överkalix kommun utfärdat parkeringstillstånd parkeras.
  På två markerade platser får endast sådana fordon parkeras som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen. 
 • På Södra Kyrkogatan, sträckan korsningen Södra Kykogatan/Storgatan till korsningen Södra Kyrkogatan/Södra Brännagatan, får fordon föras endast i västlig riktning (enkelriktning). 
Test - MIRROR-web01