Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Gator och vägar

Gator och vägar

Beskrivning av skötsel och underhåll av gator, vägar och belysning, inklusive snöröjning.

Gator och vägar

Generellt sett har kommunen hand om skötsel och underhåll av gatorna i bostadsområden, medan Svevia har hand om genomfartsvägarna. Detta med vissa undantag, t ex Tallviksvägen som är Svevias ansvar t o m vårdcentralen för att sedan övergå till kommunen.

Inom kommunen har vi även två färjleder, Bohedenleden och Röduppleden, som Trafikverket Färjerederiet sköter om. Vintertid ersätts färjorna av isvägar, med vissa restriktioner vad gäller hastighet och tyngd.

Här gör du felanmälan på kommunens gator och vägar 

OBS! Vid akuta ärenden kvällar och helger ring via kommunens växel, telefon 0926-740 00, så tar SOS Alarm hand om ditt ärende och skickar ut den personal som har beredskap.

Snöröjning

Överkalix har differentiering. För gatorna gäller att "centrum" med Storgatan och torget är prioriterat och har 5 cm. För övriga kommunala gator har vi 8 cm. Om det går plogar vi inte under pågående snöfall. Vi öppnar inte infarter.

För fastigheter gäller 5 cm, och det ska vara klart kl 7 där barn vistas. Vid snöfall fredag-söndag ska det vara färdigröjt måndag morgon kl 7. Jul-, sport- och påsklov röjs dessa områden bara på beställning.

Gång- och cykelvägar plogas av kommunen.

Beredskapstiden är 1 oktober - 30 april.

Felanmälan vägbelysning

Överkalix kommun ansvarar för vägbelysningen inom kommunen. Fungerar inte ”din” vägbelysning ska du felanmäla detta till kommunen, telefon 0926-740 00 (växel). Kommunen ser då till att entreprenören får meddelande om felet.

Vid arbete på allmänna vägar, till exempel för byte av lampor, krävs av trafiksäkerhetsskäl att en ”buffertbil” medföljer entreprenörens skylift. Detta medför extra kostnader, och för att hålla ned kostnaderna vill vi passa på att byta ett antal lampor i samma distrikt. Det kan därför dröja ett tag innan felet åtgärdas.

Driftområde Övertorneå, Trafikverket (entrepenör Svevia
Telefon 0771 - 921 921 
Telefon 010 - 476 14 65

Test - MIRROR-web01