Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Miljö- och upprustningsbidrag

Miljö- och upprustningsbidrag

Kommunstyrelsen i Överkalix kommun har beslutat att avsätta pengar till trivsel och miljöarbeten i byar utanför tätorten i form av ett miljö- och upprustningsbidrag.

Miljö- och upprustningsbidrag

Kommunstyrelsen har beslutat att årligen avsätta 40.000 kronor till trivsel och miljöarbeten i byar utanför tätorten i form av ett miljö- och upprustningsbidrag. Bidraget till varje sökande kan enligt tidigare beslut vara 50% av högst 20.000 kr.

Kriterier

Det är upp till varje by-/byaförening/ intresseförening att med den lokala kännedom de besitter själva bedöma vilket/ vilka projekt man vill söka miljö- och upprustningsbidrag för. 

Generellt kan sägas att miljö- och upprustningsbidrag bör/ kan användas till:

  • Förbättring av den yttre miljön som kommer boende och besökare till godo
  • Förbättring av byagemensamma anläggningar
  • Förbättring av övrig art som syftar till att ge boende i byn en större livskvalité
  • Förbättring för att bevara historiska värden

Så här söker man miljö- och upprustningsbidrag

Byaförening/ intresseförening skall senast 13 april ansöka om miljö- och upprustningsbidrag.

Ansökan skall innehålla:

  • Beskrivning av det trivsel och miljöarbete man avser att genomföra
  • Beskrivning och beräkning av trivsel och miljöarbetets kostnader

Ansökan skickas in per post under adress:

Överkalix kommun
Kommunstyrelsen
956 81 ÖVERKALIX

eller per e-post: kommun@overkalix.se

Kommunstyrelsen kommer senast 30 april att besluta om vilka trivsel- och miljöarbeten som kommer att beviljas miljö- och upprustningsbidrag.

Så här gör man för att få sitt miljö- och upprustningsbidrag utbetalt 

Byaförening/ intresseförening skall så snart trivsel- och miljöarbetet är klart anhålla om miljö- och upprustningsbidrag.

Anhållan skall innehålla:

  • Redovisning av hur trivsel och miljöarbetet har genomförts
  • Redovisning av trivsel och miljöarbetets kostnader som på lämpligt sätt skall verifieras
  • Plusgiro eller bankgiro för utbetalning av miljö- och upprustningsbidrag

Anhållan skickas in per post under adress:

Överkalix kommun
Kommunstyrelsen
956 81 ÖVERKALIX

eller per e-post: kommun@overkalix.se

Kommunstyrelsen kommer att, så snart trivsel- och miljöarbetets genomförande och kostnader granskats, betala ut miljö- och upprustningsbidrag i enlighet med av kommunstyrelsen beslutad bidragsnivå.

Överkalix kommun
Kommunstyrelsen

Test - MIRROR-web01