Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunala tomter

Kommunala tomter

Kommunen har tomter till försäljning, både för bostäder och industrier.

Kommunala bostads- och industrifastigheter till salu

Bostadsfastigheter

Överkalix kommun har ett tjugotal obebyggda bostadsfastigheter till salu. Gemensamt för dessa är att vatten och avlopp är framdraget till fastighetsgräns. De flesta av fastigheterna har en areal mellan 1000 till 1400 m2.

Industrifastigheter

Överkalix kommun har även cirka 237000 m2 obebyggd, detaljplanelagd industrimark till försäljning. Det finns både oplanerad råmark utan vatten och avlopp, och planerad byggbar mark med framdraget vatten och avlopp. 

Intresserad?

Är du intresserad av en byggbar tomt? Kontakta Överkalix kommun på telefon 0926-740 00.

Test - MIRROR-web01