Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Flyttanmälan

Flyttanmälan

Information om hur du gör flyttanmälan och eftersänder din post.

Flyttanmälan  

Den som flyttar ska alltid göra flyttanmälan direkt till Skatteverket. 

Det kostar inget att göra flyttanmälan hos Skatteverket och det görs enklast med hjälp av e-legitimation (till exempel Mobilt BankID) i e-tjänsten Flyttanmälan. 

Gör flyttanmälan hos Skatteverket 

Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndighet er, företag och viktiga samhällsaktörer.

Eftersändning av din post 

Svensk adressändring har kvar ansvaret för eftersändning av post. Vill man ha eftersändning beställs det för en kostnad hos Svensk adressändring.

Beställ eftersändning av din post hos Svensk Adressändring 

Eftersändning betyder att den post som kommer till din gamla adress skickas vidare till din nya bostad. Om du inte har beställt eftersändning skickas posten tillbaka till avsändaren. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01