Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Byarna i Överkalix kommun

Byarna i Överkalix kommun

För en levande landsbygd behövs aktiva byar. 

Vi har samlat ihop lite information om en del av byarna, men du får gärna kontakta oss om du har mer information om någon av dem - eller information om någon by som ännu inte finns med bland de vi presenterar här.

Observera att länkarna går till byarnas egna webbsidor, som de själva håller aktuella och uppdaterar. 

Gyljen

Gyljen är gammal bruksbygd och byn ligger norr om Överkalix längs E10. Det finns nu även två böcker om Gyljen att köpa - läs mer på byaföreningens sida!

http://www.gyljen.se/

Jockfall

Jockfall ligger 40 km norr om Överkalix. Kör väg 392 mot Pajala utefter älven. Vid korsningen, där väg 392 svänger av mot Korpilombolo/Pajala, fortsätter du rakt fram längs älven i ca 5 km.

Byn Jockfall har funnits sedan 1600-talet. Viktiga näringar genom tiderna har varit jord- och skogsbruk. Byn, med intilliggande byar, har haft som mest ca 500 invånare, under 1950-talet. Idag är invånarantalet nere i ca 70 personer.

Byn är mest känd för sitt laxfiske och vattenfallet. Andra intressanta turistattraktioner är cykelvägar, skogskojor, Laxforsberget, Turpas och Svartbergets naturreservat.

Intresseföreningen har uthyrning av bäddplatser, typ vandrarhem. Jockfall har även egen byastuga som bokas genom intresseföreningen.

Varje år ordnas olika aktiviteter, såsom majbrasa på Valborgsmässoafton, Laxens dag i juni, Harrens dag i juli och julgröt i december.

http://www.jockbyn.se/

Kangis

Enligt gamla papper har Kangis funnits sedan 1700-talet, eventuellt ännu längre tillbaka i tiden. Förr fanns både garveri, skomakeri och gästgiveri i byn. Nu bor det ca 40 personer där, men förr var befolkningsmängden minst det dubbla.

"Kronbodan", som idag används som bagarstuga, byggdes i början av 1900-talet. Då användes den som landstormsbarack. Stugan köptes in av kommunen 1982. Då byggdes den om till bagarstuga, som såldes till Kangis Intresseförening 1997. Den används under perioden maj-september.

Valborgs- och midsommarfirande ordnas varje år för föreningens medlemmar, precis som surströmmingsfest. Allmänheten kan hyra stugan för tunnbröds- eller mjukkakebakning.

"Kronbodan" ligger ca 5 km från centralorten, utefter väg E 10 (söder om avfarten in mot Överkalix). Ta vägen ner mot gamla färjstället på Kangis så hittar du stugan på höger sida.

Kypasjärvi

Kypasjärvi är en by med ca 40 åretruntboende. Byn är belägen i sydöstra hörnet av kommunen, ca 28- 35 km från centralorten beroende på om man tar vägen via Boheden (bilfärja vår-sommar-höst, isväg på vintern) eller vägen förbi Svartbyn.

I byn finns några aktiva föreningar, bland annat Intresseföreningen, Folkets Hus- föreningen och VVO (Viltvårdsområde). Intresseföreningen håller igång byns badstrand och bastu som ligger vackert till i Ruona.

Genom Kypasjärvi flyter Sangis älv. Kör du till Riuttavaara får du se forsen och kör du mot Ruona ser du hela sjön.

Äldsta byggnaderna som står kvar är på gårdarna Mäkitalo och Keskitalo, som härstammar från början av 1800-talet.

Lansjärv

"Porten" till Nordkalotten och Lappland.

http://www.folketshuslansjaerv.se/

Lansån

Lansån ligger mellan E10:an och sjön Orasjärv, ca 28 km norr om Överkalix. Byn har fått namnet från den å som mynnar ut i sjön.

På holmarna Kentholmen och Furuholmen i sjön Orasjärv har man funnit kok- och fångstgropar från stenåldern. Dessa användes för att ta reda på de sälar som fångades här. De största näringarna i byn har varit jord- och skogsbruk.

Idag finns ca 25 fast boende hushåll och nio fritidshus. Den bofasta befolkningen uppgår till ca 43 st. Byn har en aktiv bya- och intresseförening, och en relativt nybyggd byastuga (-98) som används flitigt.

Där hålls kurser såsom hälsoskolan, matlagning för män, tunnbrödsbakning och quigong. Minst en gång om året kommer Norrbottensteatern och sätter upp en föreställning i byastugan. I samma hus som byastugan finns en bagarstuga som går att hyra.

Det finns fina fiskevatten runt omkring Lansån där man bl a kan fiska harr och lax. I sjön Orasjärv kan man även få den, för Norrbottens inland, sällsynta fisken gös. Under våren brukar en fisketävling anordnas i Lilla Djupträsk ("Affes pöl") norr om Lansån.

Lomträsk

Byn ligger på båda sidor om sjön och har ca 100 invånare, varav många är barnfamiljer.

Nybyn

Nybyn har ca 245 invånare och ligger nära Kalixälven, endast 5 km från Bränna.

Rödupp

Rödupp är en av de större byarna i Överkalix, och sträcker sig längs båda sidorna av Kalix älv. Byn, som är 1,5 mil lång är Norrbottens längsta by, belägen 1,5 mil norr om centrala Överkalix.

Färjerederiets nordligaste färja i Strömsnäs är en viktig länk för kontakterna mellan de boende på ömse sidor älven. Under vintern finns isväg över älven vid färjestället.

Röduppsortens intresseförening vill genom aktiviteter skapa gemenskap och trivsel. Årligen, i juli månad, anordnas hemvändardag och grillfest. Även andra arrangemang och kurser genomförs. Dessa annonseras i dagspress och ortens reklamblad, samt på anslagstavlor i bygden.

Byastugan kallas Röduppsgården och är belägen nära färjestället på älvens östra sida (väg nr 392). Lokalen uthyrs till olika arrangemang.

Svartbyn

Svartbyn är vackert beläget efter Kalix älv, ca 6 km söder om centralorten Överkalix. Byn är från medeltiden. Vid 1500-talets mitt fanns sex etablerade byar i Överkalix och Svartbyn var den största, med ett tiotal hemman.

Jord- och skogsbruk har varit de dominerande näringarna och i början av 1800-talet var tjärtillverkning ett stort inslag. Idag finns ett tiotal välbevarade tjärdalar.

Namnet Svartbyn kommer enligt historiska berättelser/forskning från den förste bybon, som hette Svart.

Idag är Svartbyn den största byn i Överkalix, med ca 359 invånare och ett stort antal företag. En av Överkalix större sevärdheter är ett traktormuseum, som med en stor mängd traktorer och föremål speglar utvecklingen under 1900-talet.

Intresseföreningen har uthyrning av byastuga, bagarstuga och en större grillkåta, som bokas genom föreningen. Varje år anordnar föreningen olika återkommande aktiviteter, som julmarknad, valborgsmässofirande och sommarfest.

Vallsjärv

Vallsjärv - som är en by med gamla anor - grundades 1773 och är därmed tre år äldre än USA!

http://www.vallsjarv.se/

Vännäsberget

Vännäsberget, med ca 250 invånare i byn, ligger 7 km norr om centralorten i Ängesåns deltaland.

http://www.vannasberget.se/

Test - MIRROR-web01