Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Överkalix Värmeverk AB

Överkalix Värmeverk AB

Överkalix Värmeverk AB har som målsättning att du som kund ska få en god kundservice.

Ägande

Överkalix Värmeverk AB är ett aktiebolag som ägs till 100 % av Överkalix kommun. Tidigare var Vattenfall delägare i bolaget.

Bioenergi

Ägandet av värmeverket möjliggör kommunens planer att fortsätta arbetet kring bioenergifrågor. Överkalix kommun ligger mitt i norra Europas barrskogsbälte, vilket gör det möjligt att producera el och värme mer klimatsmart och kostnadseffektivt i framtiden. Bolaget vill skapa en lokal marknad där enskilda och bolag kan bli leverantörer av biobränsle till verket.

Långsiktig planering

Syftet med att äga värmeproduktionen är en del i kommunens långsiktiga planering gällande energiförsörjningen i kommunen. Överkalix kommun vill framöver jobba med att upprätta mål för en hållbar miljö och minskat användande av fossila bränslen.

Prisförändring fjärrvärme

På grund av höjda kostnader för biobränsle, elektrisk kraft och olja m.m. beslutade styrelsen för Överkalix Värmeverk AB, den 23 maj 2019, att höja energiprisdelen av fjärrvärmekostnaden. I klartext avser höjningen den del som anges som kr/kWh. Höjningen blir 6,25 öre/kWh inklusive moms (5 öre exklusive moms). Prisökningen berör samtliga avtal och alla priskategorier.

Den senaste prisjusteringen för villakunder är från den 1 januari 2014.

Vi värmer Överkalix

Nästan hela Överkalix tätort värms med vår fjärrvärme. Den sprids i ditt hem, din skola eller din arbetsplats, antagligen utan att du ens tänker på det.

Mer energi ur bränslet

Bolaget investerar och förbättrar produktionen ständigt. Under de senaste åren har man investerat i en rökgaskondensor som dels renar rökgaserna från stoft, och dessutom utvinner största delen av energin från de heta rökgaserna. På så sätt får vi ut extra energi ur bränslet.

Hösten 2014 togs en ny 3 MW panna i drift. Pannan ersatte den gamla (1984) 1,5 MW pannan. Investeringen har medfört att behovet av spetsvärme med olja har minskat ordentligt. Bohovet av olja har minskat från ca 6 % av energibehovet, till att nu vara ca 1 %. Arbetet riktas mot att fortsätta att öka effekten från biopannorna och minska oljeberoendet ytterligare.

Med investeringen har även utsläpp av växthusgaser, koloxid samt kväveoxid som som påverkar försurningen av vattendrag minskat

Om fjärrvärme

Fjärrvärme är ett bra sätt att värma byggnader på. Det är enkelt, tryggt, miljöanpassat och prisvärt.

Dygnet runt levererar vi värme till bostäder och företag. Du får både värme och varmvatten utan att behöva tänka på bränsleinköp och sotning.

Bekvämt och prisvärt

Fjärrvärme är inte bara bekvämt, utan även ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Anslutningskostnaden är en investering med lång teknisk livslängd och utrustningen sköter sig själv.

Uppstår ett avbrott i leveransen åtgärdar vi snabbt felet. Vår anläggning är bemannad dygnet runt! 

Test - MIRROR-web01