Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Miljöfakta fjärrvärme

Miljöfakta fjärrvärme

Fjärrvärme är ekonomiskt fördelaktig och en bekväm och pålitlig energikälla.

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme kommer i form av vatten som värmts i värmeverket.

  1. Fjärrvärmen sprids till hushåll och lokaler genom att hett vatten transporteras från värmeverket, i välisolerade rör under högt tryck, till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. 
  2. I fjärrvärmecentralen finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att dels värma upp husets element, dels varmvattnet i kranarna. 
  3. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket, för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.

Både flexibelt och säkert

Fjärrvärme är flexibelt, eftersom man tillvaratar resurser som annars skulle gå förlorade, och flera olika bränslen kan användas. Fjärrvärme är leveranssäkert och frigör utrymme i bostaden. Kunden får låg underhållskostnad och kan få snabb hjälp.

Minskade utsläpp

Genom att använda några få pannor med effektiv rening, minskar vi utsläppen till luft, mark och vatten markant, jämfört med om varje fastighet värms med en egen panna.

Miljöfakta i Överkalix

Fjärrvärme är ekonomiskt fördelaktig och en bekväm och pålitlig energikälla. Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår anläggning och minska utsläppen.

Närproduktion

Träflis och bark från skogarna i närheten, samt torv från myrarna i östra Norrbotten, värmer de som bor i Överkalix. Vårt bränsle är till cirka 90 % närproducerat. Under de kallaste perioderna använder vi även fossil olja, som då utgör cirka 11 % av energibehovet.

Kalla perioder

Det extremt kalla året 2010 krävdes extraordinära insatser för att möta fjärrvärmebehovet. I Överkalix klarade vi uppgiften genom att andelen torv ökades till 50 %, medan biobränsle-andelen sänktes från normalt runt 60 % till 39 %. Det gjorde att vi bara behövde öka andelen fossil olja marginellt. Fossil olja använder vi enbart under särskilt kalla perioder, eller för att starta pannorna.

Fakta om torv

Både i Sverige och internationellt, har torv hittills betraktats som fossilt eller likvärdigt med fossila bränslen. I de nordiska länderna har torv karaktäriserats som ett långsamt förnybart biomassabränsle.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC klassas torv varken som biomassa eller som ett fossilt bränsle, även om det kan betraktas som långsamt förnybart. IPCC placerade torv som ett bränsle i en egen kategori - torv. 

Test - MIRROR-web01