Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Fakturafrågor

Fakturafrågor

Vi arbetar ständigt med att göra din faktura så lättläst och informationsrik som möjligt, för att du ska kunna följa din värmeförbrukning på ett bra sätt.

Sedan 2016 har vi bytt ut varje fjärrvärmemätare till en ny version som ger exakt mätning från den första i varje månad (klockan 00:00:00) till den sista i varje månad (klockan 23:59:59). På det sättet får du exakt förbrukning varje månad och betalar varken för lite eller för mycket, vilket kan vara fallet vid preliminärdebitering.

Fjärrvärmemätare ska enligt lag bytas vart 10:e år.

Har du frågor om din faktura, kontakta kommunens ekonomiavdelning för att få svar! 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01