Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett bra sätt att värma byggnader på. Det är enkelt, tryggt, miljöanpassat och prisvärt.

Värme och varmvatten levereras dygnet runt till företag och bostäder utan att nyttjaren behöva tänka på bränsleinköp och sotning.

Bekvämt och prisvärt

Fjärrvärme är inte bara bekvämt, utan även ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Anslutningskostnaden är en investering med lång teknisk livslängd och utrustningen sköter sig själv.

Uppstår ett avbrott i leveransen åtgärdas felet snabbt. Överkalix värmeverk är bemannat dygnet runt för din säkerhet! 

Felanmälan

Om något fel uppstår så kan du lämna din felanmälan antingen per telefon eller genom att fylla i vårt formulär.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01