Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Felanmälan

Felanmälan

Här kan du göra en felanmälan till kommunen.

Felanmäl här!

Här gör du felanmälan på fjärrvärme (Överkalix Värmeverk AB), kommunalt vatten och avlopp samt kommunala vägar och fastigheter. Kom ihåg att uppge adress så den som ska avhjälpa felet hittar fram.

Lämna namn och kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig om det blir några oklarheter.

OBS! Vid akuta ärenden kvällar och helger ring via kommunens växel, telefon 0926-740 00, så tar SOS Alarm hand om ditt ärende och skickar ut den personal som har beredskap. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01