Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är helt kostnadsfri

För vem?

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är riktad mot privatpersoner, små och medelstora företag samt organisationer,

Vad?

Framförallt ska rådgivningen sprida objektiv kunskap om miljöanpassad energianvändning, med huvudvikt på att minska användningen av el och olja för uppvärmningsändamål. Rådgivningen är gratis.

Rådgivningen kan som exempel handla om:

 • energieffektivisering
 • tilläggsisolering
 • fönsterbyte
 • uppvärmningsalternativ
  • fjärrvärme
  • solvärme
  • pellets- och vedeldning
  • värmepumpar
 • konvertering till vattenburen värme
 • ventilation
 • kylar/ frysar 
Test - MIRROR-web01