Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Detaljplaner

Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. 

Bygg- och miljökontoret kan hjälpa till med att ta fram den aktuella detaljplanen för ditt område.

Planer under granskning

Detaljplan för Jock 4:19 m.fl.

Granskningshandlingen finns att läsa nedan. Eventuella synpunkter lämnas skriftligt och måste komma till Bygg- och miljönämnden senast 2016-11-09 under adress: Överkalix kommun, Bygg- och miljönämnden, 956 81 ÖVERKALIX. Namn och adress måste anges.

Beslutade planer

Detaljplan "Upphävande av detaljplaner i Lansjärv, fastighetrna Västervik 1:57 mfl"

Detaljplaner i Lansjärv, fastigheterna Västervik 1:57 mfl är upphävd. Handlingarna kan läsas nedan. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01