Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla bostäder ska finnas med i ett nationellt register. Det gäller inte bara småhus och villor utan även lägenheter.

Adresser och lägenhetsregister

Du som fastighetsägare är skyldig att rapportera förändringar i ditt lägenhetsbestånd.

Tidigare har man i Sverige genomfört folk- och bostadsräkningar vart femte år mellan 1960 och 1990. För att göra det enklare och billigare att ta fram den hushålls- och bostadsstatistik som behövs i planeringen av vårt samhälle har Riksdagen beslutat att alla bostäder ska finnas med i ett nationellt register.

Genom den lagen ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Det är Lantmäteriet som enligt lagen upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare.

Samtliga boende i ett flerbostadshus har hittills varit folkbokförda på samma adress. I och med lägenhetsregistret folkbokförs alla boende på sin egen lägenhet, som får ett unikt nummer.

Lägenhetsregistrets innehåll

För flerbostadshus ska registret för varje bostadslägenhet innehålla uppgifter om lägenhetsnummer, antal rum, bostadsarea, kökstyp samt lägenhetskategori.

Alla lägenheter ska också numreras enligt en särskild standard för registret, så att varje lägenhet får ett fyrsiffrigt nummer.

Lägenheter på entréplan får nummer som börjar på 10, en våning ner börjar numreringen på 09 och en våning upp på 11. På varje våning görs numreringen av lägenheterna sedan medsols från vänster, sett från ingången eller trappan, med början på 01. Den som bor i andra lägenheten från vänster på andra våningen får alltså lägenhetsnummer 1102.

Lägenhetsregistret ger en mer korrekt folkbokföring

När lägenhetsregistret är upprättat kommer Skatteverket att genomföra en förändring i folkbokföringen så att den sker på lägenhet i stället för - som tidigare - enbart på fastighet. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011).

Riktiga adresser en förutsättning

En förutsättning för att ett lägenhetsregister ska kunna byggas upp är att det finns korrekta adresser till varje bostadsentré. Det är också viktigt att varje uppgång i ett hyreshus har en egen adress, även om man har en gemensam yttre ingång. Det är kommunen som fastställer adresser.

Frågor?

Har du fler frågor, kontakta oss gärna!

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01