Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Överkalix Stadsnät

Överkalix Stadsnät

Fibernätet i Överkalix är under utbyggnad i Överkalix och fortsättning planeras kommande år via landsbygdsprogrammet. Från och med april 2016 blir Teracom AB kommunikationsoperatör (KO) i Överkalix fibernät.

Om Stadsnätet i Överkalix Kommun

Sedan 2003 har vi i Överkalix arbetat med att bygga ut fibernät till företag och hushåll för att möjliggöra digitala tjänster för nytta och nöje. Överkalix Kommun äger, utvecklar och förvaltar ett öppet nät i samarbete med samverkansbolaget IT Norrbotten och med Teracom som kommunikationsoperatör.

För dig som hushåll, företagare eller inom offentlig verksamhet erbjuder vi ett öppet stadsnät med full konkurrens på lika villkor. Du har fördelen av att kunna välja de leverantörer och tjänster – bredband, TV och telefoni, som du vill ha och byta när du vill. Vi strävar efter att tillföra nya tjänsteleverantörer, både lokala och större aktörer, över tid. Under mars månad startas en tjänsteportal med erbjudanden från våra tjänsteleverantörer.

På tjänsteportalen, https://ko.teracom.se/overkalix, kommer också kontaktuppgifter att finnas för support kring dina tjänster, abonnemang eller för frågor kring inkoppling av tjänster och liknade frågor.

Stadsnätet når du via kundtjänst 0926-740 00 på kontorstid.

 Överkalix stadsnät Teracom

Test - MIRROR-web01