Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bredband till byn

Bredband till byn

Allmän Information & Intresseanmälan. Även för dig som bor utanför tätorterna kan det finnas möjlighet att ansluta sig till det regionala ”fibernätet”.

Ett snabbt bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. 

Vad är på gång i Överkalix?

Projekteringen över den fortsatta bredbandsutbyggnaden inom byarna fortsätter som planerat, stödansökan för ”Etapp 1” är inlämnad i mars 2015 och sedan våren 2016 är arbetet i gång enligt plan.

För att göra en intresseanmälan för fiber på landsbygden eller lämna synpunkter & frågor om pågående arbete sker enklast via våra formulär.

Aktuell information: bredband.overkalix.se

 

Test - MIRROR-web01