Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Undervisning och studiebesök

Undervisning och studiebesök

Vill du komma till Furunäsets miljöcentral på studiebesök och lära dig mer om hållbar utveckling, sortering och återvinning?

Boka ett studiebesök!

Vill du veta hur det går till på vår avfallsanläggning?
Vill du att vi kommer ut till er och informerar?

Hur sorterar man sopor och vad händer med påsarna? Vad ska man inte slänga i soppåsen och varför? 

Förebyggande, återanvändning, återvinning, jordens resurser, miljö, hållbar utveckling, framtidens generationer, konsumtion, osv. Allt vi gör påverkar vår jord. 

Test - MIRROR-web01