Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Samlade dokument och taxor

Samlade dokument och taxor

Vi har samlat de taxor och dokument som berör renhållning på denna sida.

Liten kostnad som ger stora möjligheter

Kommunens avfallshantering bekostas helt med avgifter, enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Det innebär att det inte går några skattepengar till avfallsverksamheten.

Kostnaden är nödvändig och är faktiskt ganska låg i relation till allt gott den möjliggör.

Att inte sortera kommer inte att vara ett alternativ för någon i framtiden. Vi tar redan idag mer av jordens resurser än vad den hinner återskapa.

I Överkalix har vi bestämt oss för att vi ska göra det vi kan för att ge vårt bidrag till en hållbar framtid.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01