Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

För att minska mängden hushållssopor finns återvinningsstationer att använda på flera ställen i kommunen. 

Där lämnar du dina tidningar, glödlampor, pappers- och plastförpackningar, med mera. 

Den återvinningsstation som är öppen för större inlämningar heter Furunäsets Miljöcentral

Återvinningsstationer

Bränna, Tallvik, Lansjärv och Svartbyn.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för underhåll och tömning utav återvinningsstationerna i Bränna, Tallvik, Lansjärv och Svartbyn.

Om du vill meddela att någon av behållarna för förpackningar och tidningar behöver tömmas, eller att det behöver städas på en återvinningsstation, kan du ringa in till servicetelefon 0200-88 03 11 eller fylla i formuläret på FTI:s hemsida .

Till servicetelefonen ringer du gratis alla vardagar klockan 08:00-20:00 och helger/helgdagar klockan 10:00-16:00

Kypasjärvi, Gyljen och Lomträsk

Återvinningsstationerna i ovanstående byar ansvarar byaföreningarna för. De sköter underhåll och städning samt ser till att de blir tömda.

Test - MIRROR-web01