Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Farligt avfall

Farligt avfall

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö.

Farligt avfall måste sorteras ut och lämnas rätt

Det är viktigt att inte blanda det farliga avfallet med annat avfall, utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare.

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Konsumtionen, till exempel kemikalieanvändningen och batterikonsumtionen, styr både vilka mängder farligt avfall som produceras och graden av farlighet.

Farligt avfall lämnas på Furunäsets Miljöcentral.

Exempel på farligt avfall

 • Batterier och bilbatterier.
  En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall.
  Batteriholkar för småbatterier finns i många butiker samt vid återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar.
 • Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester, nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit.
  Även vattenlöslig färg hanteras i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Kvicksilverhaltiga material till exempel äldre febertermometrar, lågenergilampor och lysrör.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Mediciner, lämnas till apotek som säljer receptbelagda läkemedel.
 • Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Sprayburkar, hårspray, spraydeodorant och aerosolspray. 
Test - MIRROR-web01