Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Elavfall

Elavfall

Som elektronikavfall räknas alla saker som har sladd eller drivs med batteri, vilket innebär allt från batteridrivna leksaker till hårfönar till vitvaror. 

Varför sortera elavfall?

Elavfall kan innehålla metaller, flamskyddsmedel och andra ämnen, som är skadliga för miljön och människan. Därför får inte elektronikavfall slängas tillsammans med de vanliga soporna eller grovsoporna, varken i kärl eller containrar.

Från elektronikprodukterna separeras sedan bland annat metaller för återvinning och skadliga ämnen tas om hand på ett miljösäkert sätt.

Var ska jag lämna mitt elavfall?

Elektronikavfall lämnas på Furunäsets miljöcentral

Allt elektroniskt avfall ska lämnas in som hela produkter, inte sönderplockade. På så sätt håller de bättre i hanteringen.

Test - MIRROR-web01