Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Skrotning av bilar

Skrotning av bilar

En uttjänt bil är farligt avfall som skall lämnas till en auktoriserad bilskrotare för skrotning. De auktoriserade bilskrotarna tar emot och hanterar bilarna på ett miljöriktigt sätt.

Det är mycket viktigt att bilen lämnas till en auktoriserad bilskrotare. Om inte avregistrering går korrekt till, kan siste ägaren komma att kvarstå som ägare, med kostnader och besvär som följd.

Det kostar ingenting att lämna bilen för skrotning till en BilRetur-ansluten bildemonterare. Förutsättningen är dock att bilen är komplett.

Alla mottagningsställen har rätt att begära ersättning för att skrota en bil som saknar värdefulla komponenter, som till exempel motor, växelåda eller katalysator (om katalysator funnits monterad där från början)

Du kan göra föranmälan om hämtning/lämning av fordon till: 

Stena Recycling, telefon 0771-890 600

eller

www.BilRetur.se

Kom ihåg att ha del 2 av registreringsbeviset tillgängligt när du gör anmälan!
Om du inte har det, så kan du beställa nytt på www.transportstyrelsen.se

När ni loggat in på BilReturs hemsida så gör ni så här: 

  • Klicka på Hitta närmaste bildemonterare
  • Klicka på Norrbottens län
  • I texten under mottagningställen klickar du på (klicka här)
  • Välj kommun (Överkalix) 

Fyll i uppgifterna om var fordonet finns uppställt, fabrikat, modell, färg, registreringsnummer och kontrollnummret från registreringsbeviset, samt uppgifter om bilens skick.

Sedan fyller du i dina kontaktuppgifter, namn och telefon.

Skicka sedan in er föranmälan.

Det är alltid registrerad ägare som är ansvarig för bilen.

Test - MIRROR-web01