Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Avfall & återvinning

Avfall & återvinning

I Överkalix kommun sorterar vi våra sopor. Alla hushåll har två soptunnor, en grön för brännbart avfall och en brun för kompost.

Tömning av sopor

Renhållningen tömmer soptunnorna enligt schema. 

Under vintern töms soptunnorna var tredje vecka, då kylan gör att soporna inte börjar lukta lika snabbt. Sommartid töms soporna varannan vecka. 

När du sorterar ur det som ska till återvinningsstationen så ryms sopor från flera veckor i dina tunnor.

Kompostpåsar

En gång om året delas nya kompostpåsar ut till hushållen, då kompost inte får förpackas i vanliga plastpåsar.

Kompost är sådant som förmultnar, t ex matrester och hushållspapper, så de speciella kompostpåsarna bryts också ned i takt med avfallet.

Sortering

Det som inte passar att slängas i tunnorna ska antingen sorteras vid någon av våra återvinningsstationer i samhället eller ute i byarna, eller köras till Furunäsets Miljöcentral. Brännbart material ska lämnas i genomskinliga säckar.

Exempel på vad som ska sorteras ur hushållssoporna och tas till återvinningsstationerna är:

  • Papper (tidningar, reklam)
  • Wellpapp (kartonger, mjölkpaket)
  • Mjuk plast (påsar, varuomslag)
  • Hårdplast (plastburkar och -flaskor)
  • Glas (färgat eller ofärgat)
  • Metall 
  • Batterier
  • Glödlampor

Hur ska sorteringen gå till? Läs mer om detta på www.sopor.nu!

Test - MIRROR-web01