Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bygga och bo

Bygga och bo

Här finns information om kommunens översiktsplan och detaljplaner, hur du söker bygglov och miljötillstånd, hur du källsorterar och var du lämnar ditt farliga avfall. 

Det är även här du finner svar på frågor om vatten, avlopp, sotning och fjärrvärme. Om du funderar på att flytta till Överkalix hittar du också samlad information om detta här.

Miljöavdelning

miljöavdelningen kan du söka svar på frågor om till exempel enskilda avlopp eller installation av värmepump.

Öppettider

Bygg- och miljökontoret har stängt för besök och telefonsamtal på tisdagar.
Du är välkommen veckans övriga dagar!

Test - MIRROR-web01