Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

På tekniska avdelningen leds upphandlings- och investeringsarbeten, handläggning av bostadsanpassningsbidrag, samt energirådgivning.

Härifrån sköts också drift och underhåll av kommunens fastigheter samt nyckelhanteringen till dessa.

Tekniska avdelningen har också hand om kommunens produktions- och serveringskök, samt leder arbetet med lokalvården för kommunens verksamheter.

V/A och renhållning samt Furunäsets Miljöcentral hör även de till tekniska avdelningen. 

Kommunstyrelsen är den politiska nämnd som fastställer ramar och anger inriktningen för tekniska avdelningens verksamhet. 

Test - MIRROR-web01