Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Felanmälan

Felanmälan

Här kan du felanmäla.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds-förordningens krav. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Felanmäl här!

Här gör du felanmälan på fjärrvärme (Värmeverket), kommunalt vatten och avlopp samt kommunala vägar och fastigheter.

OBS! Vid akuta ärenden kvällar och helger ring kommunens växel, telefon 0926-740 00, så tar SOS Alarm hand om ditt ärende och skickar ut den personal som har beredskap.

Test - MIRROR-web01