Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Vatten & avlopp

Vatten & avlopp

Det kommunala vattennätet levererar endast det bästa vatten till dig som kund. Överkalix kommun levererar ca 1100 kubik per dygn från våra naturvattentäkter.

Oavsett om du vill koppla in dig på det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA-nätet) eller har frågor gällande egen brunn och enskilt avlopp hittar du svaren här.

Det är även här du rapporterar in fel gällande kommunens vatten och avlopp. 

Söker du information om enskilda avlopp finns det under Miljöavdelning/Enskilt avlopp

Test - MIRROR-web01