Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tobak

Tobak

Den som i näringsverksamhet avser att sälja tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker.

Ny tobakslag från och med 1 juli 2019

En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019. Förändringarna i den nya lagen är i korthet:

  • Rökfria uteserveringar och entréer.
  • Utökat rökförbud som omfattar fler produkter än tobak.
  • Det krävs tillstånd för att sälja tobak.

Mer information om vad den nya lagen innebär kommer att publiceras här framöver.

Anmälan om försäljning av tobaksvaror

Från och med den 1 juli 2002 ska den som i näringsverksamhet avser att sälja tobaksvaror till konsumenter anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Tillsyn

I Överkalix kommun ansvarar Bygg- och miljönämnden för tillsynen över den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med tobaksvaror. Syftet med anmälningsplikten är att förbättra efterlevnaden av tobakslagens förbud mot försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år.

Rökfria serveringar

Från den 1 juni 2005 är det förbjudet att röka i alla lokaler inomhus där man, i näringsverksamhet, serverar mat och/eller dryck, och där det ges möjlighet till förtäring på stället.

Rökförbudet gäller på hela serveringsstället, även om servering endast förekommer i en avskild del av verksamheten.

Mer information finns på folkhälsomyndigheten.

Rökförbudet gäller alla utrymmen i serveringslokalerna dit gästerna har tillträde, även sådana utrymmen där ingen servering sker.

Test - MIRROR-web01