Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar inom ett flertal lagstiftningsområden. För tillsynen tas det ut avgifter. Här finns de taxor som gäller för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om receptfria läkemedel.

Test - MIRROR-web01