Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Miljö- och byggnadsnämnder har tillsynsansvar inom ett flertal lagstiftningsområden. För den tillsynen tas avgifter. Här redovisas en del av taxorna inom dessa områden.

Nedan återfinns pdfversioner av taxorna inom miljökontorets område.

Test - MIRROR-web01