Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunala tomter

Kommunala tomter

Kommunen har tomter till försäljning, både för bostäder och industrier.

Bostadshus

Kommunala tomter för nybyggnation av enbostadshus finns på Norra Tallvik och i Grelsbyn. Vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns. El finns också framdraget till närheten. Det finns också någon enstaka tomt i Brännaberget.

Priser

Priset på tomtmark är beslutat av kommunfullmäktige 2013-06-24 § 41. I beslutet kan läsas att "råmark" för bostadsändamål, dvs en tomt som inte är planerad, kostar 35 kr/m², planerad tomtmark för bostäder utan inkopplat vatten och avlopp kostar 64 kr/m², och planerad tomtmark där vatten och avlopp finns framdraget kostar 71 kr/m².

Industrimark

I samma beslut regleras även priset för industrimark. Industrimark råmark kostar 25 kr/m², planerad industrimark 40 kr/m² och planerad industrimark med framdraget vatten och avlopp kostar 55 kr/m². 
Test - MIRROR-web01