Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Överkalix Värmeverk AB

Överkalix Värmeverk AB

Överkalix Värmeverk AB har som målsättning att du som kund ska få en god kundservice.

Ägande

Vattenfall AB sålde sin aktiepost om 50 % av verksamheten i Överkalix Värmeverk AB till Överkalix kommun, så från och med den 1 januari 2012 ägs, administreras och driftas fjärrvärmeverksamheten till 100 % av Överkalix kommun, som kommer att leverera fjärrvärme till över 450 hushåll i Överkalix.

Bioenergi

Köpet av värmeverket möjliggör kommunens planer att fortsätta arbetet kring bioenergifrågor. Överkalix kommun ligger mitt i norra Europas barrskogsbälte, vilket gör det möjligt att producera el och värme mer klimatsmart och kostnadseffektivt i framtiden.

Långsiktig planering

Köpet är en del i kommunens långsiktiga planering gällande energiförsörjningen i kommunen. Överkalix kommun vill framöver jobba med att upprätta mål för en hållbar miljö och minskat användande av fossila bränslen.

Prisförändring fjärrvärme - företag

Överkalix Värmeverk AB beslutade vid styrelsemöte den 21 november 2014, att höja fjärrvärmepriserna för företag med 3 %. Prisökningen berör samtliga företagsavtal och alla priskategorier.

Prisförändringen för företagskunder gäller från den 1 januari 2015.

För villakunder blir det ingen prisförändring för 2015.

Vi värmer Överkalix

Nästan hela Överkalix tätort värms med vår fjärrvärme. Den sprids i ditt hem, din skola eller din arbetsplats, antagligen utan att du ens tänker på det.

Mer energi ur bränslet

Vi har investerat för att förbättra den befintliga rökgaskondensorn. Kondesorn renar rökgaserna från stoft, så att energin från de heta rökgaserna kan återvinnas innan de släpps ut ur skorstenen. På så sätt får vi ut extra energi ur bränslet.

Vi minskar även våra utsläpp av växthusgaser, koloxid samt kväveoxid som påverkar försurningen av vattendrag.

Om fjärrvärme

Fjärrvärme är ett bra sätt att värma byggnader på. Det är enkelt, tryggt, miljöanpassat och prisvärt.

Dygnet runt levererar vi värme till bostäder och företag. Du får både värme och varmvatten utan att behöva tänka på bränsleinköp och sotning.

Bekvämt och prisvärt

Fjärrvärme är inte bara bekvämt, utan även ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Anslutningskostnaden är en investering med lång teknisk livslängd och utrustningen sköter sig själv.

Uppstår ett avbrott i leveransen åtgärdar vi snabbt felet. Vår anläggning är bemannad dygnet runt! 

Test - MIRROR-web01