Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Studiehandledare

Studiehandledare

Överkalix skola söker studiehandledare till elever med annat modersmål.

Behov av studieanledning finns i språken Dari, Persiska och Arabiska

Som studiehandledare skall du förutom att behärska något av ovanstående språk kunna förstå, läsa, skriva och prata svenska mycket bra.

Är du intresserad? Då skall du kontakta rektor Åsa Jakobsson på tel 0926-741 11 eller via e-post: asa.jakobsson@skola.overkalix.se

Överkalix kommun
Skolkontoret 

Test - MIRROR-web01