Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Att arbeta åt Överkalix kommun

Att arbeta åt Överkalix kommun

Enkel information om vad som oftast gäller när du är anställd av kommunen. 

Arbetsledare

Som anställd har du alltid en arbetsledare.

Det är till den du vänder dig med dina frågor och det är din arbetsledare som ska godkänna/skriva under dina arbetsrapporter eller ledigheter.

Arbetsledaren meddelar sedan vidare till personalavdelningen, så din lön blir rätt.

Lön

Lönen betalas ut den 27:e varje månad. 

Du kan vara antingen timanställd vid behov eller ha månadslön. Timlön betalas ut månaden efter de arbetade dagarna, medan månadslön betalas ut redan samma månad.

Du kan se din lönespecifikation via din internetbank. Om du ändå vill ha en lönespecifikation i pappersform, meddela då personalavdelningen. 

OB-ersättning

Om du arbetar kvällar, nätter och helger så har du rätt till OB-ersättning. Den betalas ut månaden efter att du tjänat in den, även om du har månadslön.

Extratid

Den extratid du arbetat ska genast läggas in i Självservice, eller lämnas in på blankett till din arbetsledare så snart som möjligt.

Semester

Du som har månadslön får betalda semesterdagar, då semesterersättning betalas ut för de dagar du tar ut din ledighet. Beroende på vilket avtal du följer, kan du först behöva tjäna ihop din betalda semester.

Om du har timlön betalas semesterersättning istället ut för varje timme du arbetat, tillsammans med lönen. Då får du ingen betald ledighet.

Sjukdom

Om du blir sjuk meddelar du det till din arbetsledare så fort som möjligt. Du kan sjukskriva dig själv i högst en vecka (sju kalenderdagar).

Om du blir fortsatt sjuk måste du lämna in ett läkarintyg efter sju kalenderdagar.

De första 14 dagarna du är sjuk betalar kommunen sjuklön åt dig. 

Övriga frågor

Om du har fler frågor om din anställning så kan du fråga din arbetsledare eller vända dig till personalavdelningen. 

Test - MIRROR-web01